W opracowaniu

DAŻAR Dawidowicz

Dawidowicz Piotr tel: 606 40 90 20

 

Prawo jazdy kat. B po 3 latach od wydania będzie uprawniać do prowadzenia motocykli o pojemności do 125 ccm i mocy nieprzekraczającej 11 kW zarówno ze skrzynią biegów automatyczną jak również manualną. Każdy posiadacz prawa jazdy kat. B, będzie uprawniony do tego, aby przesiąść się na w/w motocykl bez żadnego dodatkowego szkolenia.

 W takim razie będzie to dobry trening przed uzyskaniem uprawnień kategorii A2 lub A prawa jazdy.

 

KATEGORIA A2

 Kategoria A2 – powyżej 125 ccm i ograniczonej mocy do 35kW

Ta kategoria jest nowością w przepisach. Ustawodawca nie ograniczył jej ze względu na pojemność skokową silnika, lecz ze względu na moc maszyny. Po uzyskaniu tego prawa jazdy będzie można kierować jednośladem rozwijającym 35 kW ( 46,9 KM) o stosunku masy do mocy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg oraz motocyklami trójkołowymi o mocy przekraczającej 15 kW.

Do zdobycia prawa jazdy kategorii A2 trzeba mieć conajmniej 18 lat.

 

Kurs na kat. A2 obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 20 godzin zajęć praktycznych.

Szkolenia prowadzimy na motocyklu Suzuki SFV650 Gladius o mocy do 35 kW (taki jaki używany jest podczas egzaminu w WORD Zielona Góra).

Tutaj również dokument zostanie wydany na 15 lat lub na krótszy okres, wskazany w orzeczeniu lekarskim.

 

UPRAWNIENIA:

Do kierowania takimi pojazdami będzie uprawniało prawo jazdy kat. A2. Aby je otrzymać trzeba będzie mieć ukończone 18 lat, uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami z tej grupy. Odbyć szkolenie w ośrodku szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godz. szkolenia praktycznego.

Zdać egzamin państwowy z części teoretycznej (testy - 32 pytania, czas 25 minut) i praktycznej.

Egzamin praktyczny ma odbywać się motocyklem będącym w dyspozycji WORD.

 

Definicje:

Motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół (tu z ograniczeniem do danej kategorii prawa jazdy)

Motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekra­czającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

 

Warunki uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kategorii A2:

Od czego zacząć?

Chcąc rozpocząć kurs na dowolną kategorię najpierw musisz uzyskać numer PKK. Jest to skrót od Profil Kandydata na Kierowcę. Tylko z numerem PKK można rozpocząć szkolenie.

Jak uzyskać PKK?

W celu zdobycia tego numeru musisz udać się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania (zameldowania) Urzędu i w Wydziale Komunikacji złożyć następujące dokumenty:

 1. Czytelnie i kompletnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm
 4. Do wglądu dokument tożsamości; (obowiązkowy dowód osobisty lub paszport)
 5. Kopia posiadanego już prawa jazdy – jeżeli je posiadasz

 

Masz z tym problem?

Zapraszamy do naszego biura, pomożemy w poprawnym wypełnieniu wniosku, w wykonaniu niezbędnych badań lekarskich, w przygotowaniu kompletu dokumentów, itp.

 

Co dalej?

Kiedy już masz nadany numer PKK, spełniasz jeden z najważniejszych warunków uczestnictwa w kursie, wypełnij jeszcze deklarację przystąpienia do szkolenia i zawieramy umowę szkolenia.

 

W dniu rozpoczęcia kursu musisz mieć przy sobie:

 1. Czytelnie wypełnioną deklarację przystąpienia do szkolenia
 2. Profil kandydata na kierowcę (PKK)
 3. Do wglądu dokument tożsamości
 4. Pokwitowanie wniesienia opłaty za kurs (lub I raty)

 

Kurs może rozpocząć osoba na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

 

Ogólne informacje

Szkolenie na kategorię A2 zgodnie z przepisami obejmuje:

 • 30 godzin szkolenia teoretycznego
 • 20 godzin szkolenia praktycznego

 

Ceny i możliwe formy opłacenia kursów na prawo jazdy kat. A2:

 

Jeżeli całą należność płacisz w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kursu:

teoria - 30 godzin lekcyjnych + egzamin wewnętrzny: 100,00 zł (wlicza się wpisowe)

jazda- 20 godzin zegarowych + egzamin wewnętrzny: 1.600,00 zł.

RAZEM: teoria + jazda + egzamin wewnętrzny: 1.700,00 zł

 

Jeżeli całą należność płacisz w ratach w trakcie kursu:

Wpisowe – min. 100,00 zł

I rata - płatna w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kursu w wysokości 500,00 zł (wlicza się wpisowe)

II rata - przed rozpoczęciem 10 godziny szkolenia praktycznego w wysokości 500,00 zł

III rata – do 20 godziny szkolenia praktycznego w wysokości pozostałej kwoty,
UWAGA: dopuszcza się uzgodnienie indywidualnej formy wpłat ratalnych po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem OSK „DAŻAR” (ale nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych)

RAZEM: teoria + jazda + egzamin wewnętrzny: 1.700,00 zł.

 

Szkolenie uzupełniające:

 

kategoria A2:

 • godzina szkolenia praktycznego - 70 zł/godzinę szkolenia na placu.
 • godzina szkolenia praktycznego - 90 zł/godzinę szkolenia w ruchu drogowym.

 

Cena za szkolenia - jest śmieszna!

Dobry kask kosztuje od 1.000 zł wzwyż!

Po naszym kursie będziecie Państwo to rozumieć, a dzięki wiedzy zaoszczędzicie parę tysięcy!

 

W wypadku niesubordynacji osoby szkolonej, instruktor prowadzący zajęcia ma prawo przerwać zajęcia. W skrajnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia z kursu lub szkolenia.

 

Ewentualne zawarcie polisy N.W. leży po stronie osoby szkolonej – jest możliwość ubezpieczenia się

- koszt takiego ubezpieczenia to, za pośrednictwem OSK DAŻAR Dawidowicz – ok. 20 zł.

 

W związku z powyższym składasz dobrowolną deklarację dodatkowego ubezpieczenia się.

Firma ubezpieczająca naszych kursantów: PZU

 

Prawo jazdy - kategorii A2

Po uzyskaniu uprawnień kategorii A1 dalsza droga do „pełnego” prawa jazdy kategorii A jest już łatwiejsza.

Po okresie 2-letniego posiadania tych uprawnień możecie przystąpić do egzaminu na kategorię A2 bez odbywania szkolenia podstawowego (wymagany wiek 18 lat). Po następnych dwóch latach posiadania kategorii A2 przystępujecie do egzaminu na kategorię A.

 

Więc przedstawię najkrótsza drogę do uzyskania prawa jazdy kategorii A:

- w wieku 14 lat uzyskujecie po kursie podstawowym kategorię AM prawa jazdy

- w wieku 16 lat uzyskujecie po kursie podstawowym kategorię A1 prawa jazdy

- w wieku 18 lat (pod warunkiem posiadania kategorii A1) – zdajecie tylko egzamin na A2

- w wieku 20 lat (pod warunkiem posiadania kategorii A2) – zdajecie tylko egzamin na A

lub

- w wieku 24 lat (pod warunkiem posiadania kategorii A1) – zdajecie tylko egzamin na A

I teraz możesz jeździć wszystkimi dostępnymi motocyklami. Warto to przemyśleć – stopniujesz swoje umiejętności z korzyścią dla siebie i spokoju rodziny (bo w końcu przyzwyczajają się do tego, że jeździsz jednośladem)

 

Nasze szkolenia prócz przekazu merytorycznego zawierają również ten społeczno-wychowawczy. Prowadzący zajęcia są związani z motocyklami „od dziecka”.

W czasie szkoleń szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i wykształcenie nawyków bezpiecznych zachowań.


Program szkolenia w zakresie kat. A2 prawa jazdy

 

Szkolenie teoretyczne.

 

Zakres i tematyka szkolenia.

Zaczynamy od realizacji teoretycznej części szkolenia zgodnej z programem ministerialnym. Następnie rozszerzamy zagadnienia wg naszego, subiektywnego uznania. Koncentrujemy się na tym, co dotyczy motocykla.

 

Pomoc przed lekarska (wykład i ćwiczenia):

 1. Wypadkowość i ratownictwo drogowe. Zasady postępowania na miejscu wypadku.
 2. Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych. Zranienia, oparzenia, krwotoki, złamania.

 

Prawo o ruchu drogowym:

 1. Wiadomości ogólne.
 2. Podstawowe pojęcia.
 3. Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.
 4. Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów.
 5. Znaki i sygnały drogowe.
 6. Ogólne warunki używania motocykla.
 7. Kierowca motocykla

-    obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza motocykla

-    przepisów ruchu drogowego oraz taktyki jazdy w odniesieniu do jednośladów

-    zasady doboru stroju ochronnego, odzież ochronna, protektory, buty, rękawice, rodzaje kasków, odzież tekstylna i skórzana, membrany

 

Budowa pojazdu:

(bo warto wiedzieć, dlaczego motocykl jedzie, hamuje, a zawieszenie tłumi nierówności drogi i czym różni się łańcuch x-ringowy od o-ringowego),

 1. Budowa motocykla – wiadomości ogólne.

-    klasyfikacji, charakterystyki i systematyki motocykli,

-    rodzaje motocykli i ich przeznaczenie

-    zasady właściwego doboru maszyny

-    obsługi codziennej i okresowej motocykla

 1. Silnik, sprzęgło i układ napędowy.

-    budowa i działanie podzespołów motocykla.

 1. Kierownica i układy hamulcowe.
 2. Ogumienie, resory i amortyzatory, wyposażenie elektryczne.
 3. Czynności obsługowe.

-    eksploatacja motocykli

 1. Kryteriów doboru i oceny przed zakupem używanego motocykla

 

Technika jazdy:

 1. Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika. Ruszanie i zatrzymanie.
 2. Skręcanie w lewo i w prawo. Zmiana biegów w górę i w dół.
 3. Ósemka. Jazda slalomem. Jazda po okręgu. Ominięcie przeszkody na pasie ruchu.
 4. Hamowanie. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi. Ruszanie motocyklem na wzniesieniu drogi. Jazda w ruchu miejskim. Przejeżdżanie przez tory tramwajowe ułożone w jezdni.
 5. Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu.
 6. Jazda w terenie. Jazda drogą z koleinami. Przejeżdżanie przez kopny piach. Przejeżdżanie przez muldy. Jazda w terenie błotnistym.
 7. Zwiększenie przyczepności przedniego koła. Pokonywanie łuków i zakrętów. Jazda w górach.
 8. Zachowanie się na drogach ekspresowych lub autostrady, włączanie się do ruchu (pas rozbiegowy), wyprzedzanie, opuszczanie drogi ekspresowej lub autostrady (pas do zjazdu).
 9. Holowanie motocykla. Jazda z przyczepą. Jazda motocyklem z bocznym wózkiem. Jazda z pasażerem.
 10. Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych (ulewa, śnieżyca!, mgła). Poślizg – przyczyny, sposoby zapobiegania.
 11. Przysposobienia motocykla do codziennego użytkowania i turystyki.
 12. Rozwój techniki motocyklowej.
 13. Przebiegu egzaminu państwowego, jego kryteriów i rygorów.
 14. Podsumowanie materiału.

 

Czyli omawiamy:

 • podział gatunkowy - bo każdy przyszły motocyklista powinien wiedzieć czym różni się motocykl sportowy od turystyczno-sportowego, a chopper od cruiser’a.
 • przeznaczenie - bo jest różnica pomiędzy motocyklem motocrossowym, a hard-enduro i nie tylko w nazwie,
 • budowę i obsługę mechaniczna - bo są serwisy, ale aż wstyd w niektórych kwestiach nie poradzić sobie samemu,
 • technikę jazdy - bo trzeba wiedzieć w czym pomocny jest międzygaz i że shimmy to nie japońskie danie,
 • ubiór - bo warto wiedzieć, czym różni się kask integralny za 300 zł od tego za 1500 zł i że przeszczepowi skóry można zapobiec jeżdżąc we właściwie dobranych ciuchach motocyklowych,
 • wyposażenie - bo musisz wiedzieć, w co się spakować przed wyjazdem i że sisibar to coś innego niż podgrzewane manetki,
 • zwyczaje - bo gdy je choć w niewielkim stopniu poznasz, będziesz wiedział, dlaczego nie wsiada się na czyjś motocykl bez wiedzy i zgody właściciela i po co ktoś daje Ci dziwny sygnał ręką lub nogą.

 

Część z tych mądrości zostanie „przetestowana” w praktyce. Część zaś wiedzy poczeka na wykorzystanie. Sięgniesz po nią w odpowiednim czasie…

 

Wykłady trwają 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 16:00.

 

Następnie zaczynamy praktyczną naukę. Zajęcia prowadzimy na przystosowanych placach szkoleniowych, a gdy przyjdzie odpowiednia chwila wyjeżdżamy poza zamknięty teren.

 

Szkolenie praktyczne.

 

Jazdy na motocyklu

W ramach kursu kategorii A2 każdy jego uczestnik ma do zaliczenia minimum 20 godziny jazd pod okiem doświadczonego instruktora. Staramy się nauczyć prawidłowej techniki jazdy, umiejętności znalezienia się w ruchu drogowym. Przed rozpoczęciem jazd poświęcamy również czas na omówienie zagadnień związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego motocykla. Ćwiczymy jazdę na placu (rozpędzanie, manewrowanie i hamowanie) oraz wyjeżdżamy na przejażdżkę na drogach publicznych z samochodem/motocyklem asekuracyjnym.

 

Tematyka szkolenia:

 1. Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika. Ruszanie i zatrzymanie.
 2. Skręcanie w lewo i w prawo. Zmiana biegów w górę i w dół.
 3. Ósemka. Jazda slalomem. Jazda po okręgu. Ominięcie przeszkody na pasie ruchu.
 4. Hamowanie. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi. Ruszanie motocyklem na wzniesieniu. Jazda w ruchu miejskim. Przejeżdżanie przez tory tramwajowe ułożone w jezdni.
 5. Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu.
 6. Jazda w terenie. Jazda drogą z koleinami. Przejeżdżanie przez kopny piach. Przejeżdżanie przez muldy. Jazda w terenie błotnistym.
 7. Zwiększenie przyczepności przedniego koła. Pokonywanie łuków i zakrętów.
 8. Wyprzedzanie.
 9. Podsumowanie materiału.
 10. Egzamin wewnętrzny.

 

Bezpieczeństwo osoby szkolonej

Osoba szkolona jest oczywiście ubrana w atestowany kask, rękawice i ochraniacze. Prosimy aby każdy kto przychodzi na jazdy był ubrany w długie spodnie, kurtkę lub bluzę z długim rękawem oraz możliwie wysokie buty chroniące kostkę. Za kursantem zawsze jedzie instruktor (na motocyklu lub samochodem asekuracyjnym).

 

Terminy jazd - terminy szkolenia praktycznego ustalamy indywidualnie.

 

Zajęcia dodatkowe – jazdy

Prowadzimy również szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu na prawo jazdy oraz jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim. Koszt takiego szkolenia wynosi 60 zł za godzinę po placu manewrowym oraz 90 zł za godzinę jazdy po drogach publicznych (opłata uwzględnia koszty użycia pojazdu asekuracyjnego). Szkolenie prowadzą instruktorzy kat. A.

 

Kursy prowadzone są sezonowo tzn. od kwietnia do października włącznie.

Nauka jest prowadzona na naszych motocyklach, pod nadzorem instruktorów , gdzie kursant w sposób bezpieczny mogą nauczyć się jeździć na motocyklu.

Zajęcia praktyczne prowadzimy przy wykorzystaniu pojazdów należących do firmy OSK DAŻAR Dawidowicz. Dysponujemy podstawowymi środkami ochrony.

Gwarantujemy opiekę instruktorów - czynnych motocyklistów.

 

W trakcie szkoleń oddajemy do Waszej dyspozycji kilka rodzajów motocykli. Są one indywidualnie dobierane proporcjonalnie do poziomu wiedzy i umiejętności oraz wykonywanych ćwiczeń.

 

Podczas zajęć prócz wiedzy staramy się przekazać Wam niepowtarzalnego ducha motocyklizmu. Sprawia on, że użytkując jednoślad doświadczacie szczególnych wrażeń, nieważne czy jedziecie do pracy, czy wyruszacie w nieznane.

 

Rozpoczynając swoją przygodę z motocyklem wkraczacie często na nieznany, obciążony wieloma mitami obszar.

Ważne jest więc by waszymi przewodnikami po początkach motocyklowej przygody był osoby dysponujące tak wiedzą, jak i umiejętnościami pozwalającymi na wspólne efektywne i bezpieczne przechodzenie przez kolejne tajniki jazdy na motocyklu.

 

Nie owijamy w bawełnę - uświadamiamy jak niebezpieczne jest to hobby, jednakże intensywne szkolenie przygotowuje Was nie tylko do egzaminu, ale przede wszystkim do samodzielnej jazdy.

Nauka przebiega w typowo motocyklowej, przyjaznej atmosferze.

 

Zajęcia odbywają się cyklicznie, w terminach i miejscach podanych na naszej stronie.

 

Szkolenie uzupełniające:

Skorzystaj, jeżeli czujesz potrzebę rozwiązania jakiegoś „motocyklowego” problemu, lub odświeżyć wiedzę, poćwiczyć przed np. egzaminem.

 

Szkolenie przypominające po długiej przerwie w kontakcie z motocyklem:

To propozycja dla osób, które nie korzystały dawno z przyjemności jazdy na motocyklu. Posiadają uprawnienia, lecz czas i brak praktyki zatarł nieco umiejętności.

 

Turystyka szkoleniowa:

To oferta dla osób, które uzyskały już uprawnienia, a chcą rozwijać swoje umiejętności.

Proponujemy wyjazd w kilkuosobowej grupie na jedno lub kilkudniową wycieczkę. W trakcie wyjazdu (w warunkach poligonu drogowego) omawiamy i stosujemy w praktyce zagadnienia związane z technika i strategia prowadzenia motocykla. Wyostrzamy realne zagrożenia  i uczymy ich zapobiegania. Jest również czas na odpoczynek, pogaduchy i inne atrakcje.

Na wyjazd zapraszamy tych z Was, którzy posiadają własne dwa koła, ponieważ wjeżdżanie się i kontakt z użytkowanym stale motocyklem przyniesie Wam najwięcej korzyści.

Ale uwaga !!! Jeśli masz w zwyczaju siadać na motocykl po „ciężkiej” zakrapianej nocy NIE JEDŹ Z NAMI.

 

TU MOTOCYKLIŚCI  szkolą przyszłych motocyklistów !

Ponieważ jesteśmy czynnymi motocyklistami - podczas nauki szczególną uwagę zwracamy na prawidłową technikę i taktykę jazdy motocyklem. W trakcie szkolenia przedstawiamy i analizujemy przykłady nagannej oraz błędnej techniki jazdy kończącej się kalectwem - mając na celu ukazanie również niebezpiecznej strony tej pięknej pasji jaką są dla nas motocykle.

Zwracamy Państwa uwagę na zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym na jednośladzie - celem przyszłego prawidłowego rozpoznawania niebezpieczeństw i odpowiednio szybkiego reagowania na wszelką bezmyślność innych uczestników.

Sprzęt którym dysponujemy jest utrzymany w idealnym stanie technicznym oraz wyposażony w gmole chroniące motocyklistę przed urazami w razie wywrócenia się w czasie treningu. Jako jedna z nielicznych szkół posiadamy własny plac manewrowy do szkolenia wyłącznie motocyklistów oraz przyległy parking dla klientów zmotoryzowanych.

 

Egzamin na Prawo Jazdy kategorii A2

 

Na egzamin praktyczny trzeba będzie stawić się w odpowiednim stroju motocyklisty (m. in. obuwie wiązane na płaskiej podeszwie, spodnie z długimi nogawkami, kurtka z długimi rękawami zapinana na guziki lub suwak, rękawice zakrywające całe dłonie).

W trakcie tej części egzaminu będzie trzeba omówić stan techniczny pojazdu i oświetlenie, sprawdzić naciąg łańcucha (jeżeli jest), zdjąć z podnóżka, przemieścić motocykl i ponownie podeprzeć na podnóżku.

 

Następnie wykonać na placu:

 • slalom wolny – jazda po łukach w kształcie 8 (5x) i pomiędzy 5 bramkami (2x) na placu manewrowym
 • slalom szybki (min 30 km/h) pomiędzy 5 pachołkami na drugim lub 3 biegu
 • ominięcie przeszkody z prędkością 50 km/h
 • ruszanie na wzniesieniu
 • hamowanie awaryjne
 • jazda po mieście

 

Czas egzaminu praktycznego w ruchu drogowym wynosi min. 25 minut.

 

Z prawem jazdy kat. A2 po mieście - kilka praktycznych uwag

 

Przestrzeganie podanych poniżej zasad pozwoli uniknąć wielu przykrych niespodzianek.

 

 1. Uważaj na pieszych - większość z nich nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak szybko motocykl może się poruszać po drodze. Pamiętaj też, że Ty i Twoja maszyna jesteście mniej widoczni i mniej przewidywalni dla pieszego niż np. samochód osobowy czy ciężarowy. Pieszy nie spodziewa się, że zza zakrętu czy zza innego pojazdu nagle pojawi się motocyklista.
 2. Uważaj na dzieci - zwolnij, przepuść na przejściu dla pieszych, zachowaj odpowiednią odległość przejeżdżając obok nich. Pamiętaj, że gwałtowne hamowanie może zapobiec tragedii, ale zawsze stwarza niebezpieczeństwo dla motocyklisty oraz dla kierujących pojazdami jadącymi za motocyklem.
 3. Uważaj na śliskie pułapki na jezdni - pasy na przejściu dla pieszych namalowane na jezdni są pod tym względem najbardziej zdradliwe. Nawet przy pięknej pogodzie, gdy nawierzchnia jest zupełnie sucha, pasy są pod kołami pojazdu jednośladowego wyjątkowo śliskie. Również tory tramwajowe i kolejowe, kratki ściekowe i włazy studzienek to miejsca, które motocyklista powinien omijać. 
 4. Zachowaj szczególną ostrożność przy wyprzedzaniu - zwłaszcza, kiedy wjeżdżasz motocyklem pomiędzy dwa samochody. Pamiętaj, że kierowcy w ruchu miejskim mają wewnątrz pojazdu oraz wokół niego tyle rozpraszających bodźców, że trudno im obserwować dokładnie przestrzeń wokół samochodu. Jeśli kierowca nie zdąży zauważyć nadjeżdżającego motocykla lub motocykl znajdzie się akurat w martwym punkcie, to nawet delikatny mimowolny ruch kierownicą samochodu może spowodować, że pojazd Cię potrąci lub zahaczy powodując utratę równowagi.
 5. Przed czerwonym światłem najlepiej zajmij motocyklem pozycję na środku pasa ruchu. Stając motocyklem przy krawędzi pasa ryzykujesz, że pojazd, który zajmie pozostałą część pasa ruchu uniemożliwi Ci swobodne ruszenie z miejsca. Dodatkowo kierowca tego pojazdu - zwłaszcza samochodu ciężarowego - może w ogóle zapomnieć, że ma z boku motocyklistę. Jeśli oba pojazdy skręcają na skrzyżowaniu nietrudno wtedy o nieszczęście – inny pojazd może Cię zahaczyć lub potrącić, a jej kierowca nawet nie poczuje, co się stało, gdyż w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że motocykl wykonuje równolegle z nim manewr skrętu.
 6. Kontroluj prędkość - z prawem jazdy kat. A musisz zdawać sobie sprawę, że dla innych użytkowników drogi jesteś po pierwsze mniej widoczny, po drugie mniej przewidywalny (nie spodziewają się, że nagle obok nich, a za moment przed nimi pojawi się motocykl). W kolizji z samochodem - motocyklista ma zawsze mniejsze szanse na wyjście z wypadku bez szwanku.

 

UWAGA !!!

Przeprowadzenie zajęć praktycznych uzależnione jest od następujących warunków pogodowych:

 • temperatura powyżej 5 stopni C (zalecana temperatura 8oC lub więcej).
 • brak opadu
 • sucha nawierzchnia

Jeśli warunki te nie są spełnione zajęcia praktyczne będą odwoływane.

Proszę wówczas o telefon celem umówienia kolejnego terminu.

 

Zajęcia odbywają się cyklicznie, w terminach i miejscach podanych na naszej stronie.

 

Żarty się skończyły. Szukajcie tylko najlepszych szkół !

Nasz cel:

Założenie było proste i jakże oczywiste: kłaść duży nacisk na wyszkolenie przyszłych motocyklistów. Zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Przy okazji wpajając ogólnie pojętą kulturę na drodze, o której tak wielu zapomina. Chcemy, aby nasi kursanci nie tylko bezproblemowo zdali egzamin państwowy, ale też ten późniejszy i trudniejszy - na drodze.

Żeby potrafili jeździć bezpiecznie, sprawnie i kulturalnie a przy tym by czerpali z jazdy przyjemność.
Nie zapominamy również o osobach chcących doskonalić swoje umiejętności, czy po długiej przerwie powrócić do motocykla. Wiemy też że wiele osób jeżdżących na motocyklach jest po prostu samoukami i niestety często rozwijając się mają problemy wynikające z drobnych błędów "niemowlęcych" które nigdy nie zostały wyeliminowane, bo nigdy nie korzystali z porad instruktora, czy usług szkoły techniki jazdy.

 

Z uwagi na wymagający motocykl szkolenie A2 jest 3 etapowe. Zaczynamy kurs od małych i lekkich motocykli, a po ich opanowaniu przechodzimy do coraz to cięższych i mocniejszych maszyn. Szkoląc się u Nas będziecie Państwo w dobrych rękach, a jeździć na motocyklach takich samych jak na egzaminie państwowym.